13 5 3 2 3 3 9 1 1 4 14 7 3 29 3 4 11 6 11 4 1 4 1 2 1 2 1 3 1 3 2 1 6 2 3 1 2 3 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Jaarcijfers 2018

Bekijk de jaarcijfers van Biblionet Groningen. Klik op een gemeente naar keuze om de lokale cijfers en resultaten te ontdekken. 

Het afgelopen jaar zijn er steeds meer Groningse basisscholen bijgekomen die meedoen met de Bibliotheek op school. Deze aanpak heeft een succesvolle invloed op de leesontwikkeling van kinderen. Ook zijn er in onze provincie nieuwe Taalhuizen in de bibliotheek bijgekomen, waar volwassenen hulp krijgen bij het leren lezen, schrijven en rekenen. En Groningers kunnen sinds vorig jaar in alle gemeenten terecht bij de bibliotheek voor het volgen van cursussen digitale vaardigheid.

Meer over deze en andere resultaten in 2018: 

Nieuw: de Producten- en dienstencatalogus
In 2018 hebben we een catalogus ontwikkeld die als uitgangspunt dient voor het maken van afspraken over onze dienstverlening aan de gemeenten en de Provincie Groningen. Deze Producten- en dienstencatalogus hebben we samen met de ambtelijke werkgroep en het bestuurlijk platform bibliotheekwerk gemaakt.

In de catalogus staat op een heldere manier beschreven wat onze producten en diensten inhouden en wat het tarief ervoor is. Er zijn groene, gele en rode pakketten. Het groene pakket is een basispakket, de gele en rode pakketten kunnen op basis van de behoefte van de gemeente worden ingezet. Vanaf 1 januari 2019 werken we in alle gemeenten op basis van de Producten- en dienstencatalogus. 

Het bibliotheekwerk in de provincie Groningen wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en door de afzonderlijke Groningse Gemeenten, verenigd in de Vereniging van Groninger Gemeenten. 

1d6e1ed8-c99a-57a8-84aa-a8d1e9484833

Dit jaarverslag is in lijn met de Governance code Cultuur opgesteld. Het jaarverslag 2018 wordt verantwoord conform de daarvoor opgenomen criteria uit de subsidieverlening 2018.